NOWA LISTA FOTORADARóW W WOJEWóDZTWIE OPOLSKIM. NAJNOWSZE DANE NA 2023 ROK. TUTAJ KIEROWCY MUSZą śCIąGNąć NOGę Z GAZU

Gdzie jest fotoradar?

Urządzenia monitorujące prędkość służą poprawie bezpieczeństwa na naszych drogach. Kierowcy chcą jednak wiedzieć, gdzie znajdują się fotoradary, aby być jeszcze bardziej ostrożnym. Prezentujemy aktualną mapę fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości w woj. opolskim.

Lista fotoradarów opolskie

Zobacz galerię

Urządzenia ustawiono m.in. w takich miejscowościach jak:

  • Strzelce Opolskie,
  • Grodziec,
  • Mokre Kolonia i inne.

W naszym zestawieniu znajdziesz: lokalizację, gminę, numer drogi oraz dopuszczalną prędkość. Dane pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym CANARD.

Kierowca posiadający uprawnienia do kierowania pojazdami dłużej niż 12 miesięcy, może uzbierać maksymalnie 24 punkty (lub 20 punktów w przypadku kierowców z rocznym stażem). Popełnione wykroczenia mogą sprawić, że próg zostanie przekroczony i kierujący straci prawo jazdy. Aby odzyskać uprawnienia, kierowcę czeka powtórny egzamin w WORD-zie.

Przekroczenie dozwolonej prędkości na danym odcinku drogi może zostać zarejestrowane przez różnego typu urządzenia:

  • fotoradary, czyli stacjonarne urządzenia rejestrujące prędkość,
  • mobilne urządzenia rejestrujące prędkość instalowane w pojazdach,
  • urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości, rejestrujące pojazdy i ich prędkość średnią, obliczoną na podstawie czasu potrzebnego na przejechanie kontrolowanego odcinka drogi.

Ponadto, w ramach systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, CANARD sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem innych przepisów ruchu drogowego, prowadząc także monitoring przejazdu na czerwonym świetle. Celem działania monitoringu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach dróg krajowych, na których kierowcy nie stosują się do przepisów dotyczących sygnalizacji świetlnej.

2023-03-18T11:28:47Z dg43tfdfdgfd