WARSZAWSKA STRAż MIEJSKA PODSUMOWAłA PIERWSZE DNI DZIAłANIA STREFY CZYSTEGO TRANSPORTU

Od 1 lipca w Warszawie funkcjonuje strefa czystego transportu (SCT). Mimo kampanii informacyjnej, w pierwszym tygodniu funkcjonowania nowego systemu, strażnicy miejscy zatrzymali 44 kierowców, którzy wjechali do centrum miasta nieuprawnionymi pojazdami - poinformowało miasto.

Warszawska SCT wzbudza sporo kontrowersji. Trudno się oprzeć wrażeniu, że przepisy przygotowano ze zbyt dużym pośpiechem, bo znalazło się w nich kilka kontrowersyjnych zapisów. Jeden z nich opisywaliśmy już wcześniej TUTAJ przy okazji interwencji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Mieszkańcy także narzekali na błędy w działaniu elektronicznych formularzy do zgłaszani pojazdów osób zamieszkujących strefę. Mimo tego od 1 lipca strefa zaczęła oficjalnie działać, a stołeczni strażnicy miejscy rozpoczęli kontrolę samochodów i wyłapywanie pojazdów, które nie spełniają zakładanych na ten rok norm.

Choć kontrolę były wybiórcze, to nie brakowało zatrzymań

Kontrole są prowadzone przez wspólne patrole strażników miejskich i pracowników Zarządu Dróg Miejskich (ZDM). Pracownicy ZDM odpowiadają za rozstawienie sprzętu, w tym kamer podłączonych do komputera połączonego z bazą CEPiK. System ten automatycznie rozpoznaje pojazdy, które są dopuszczone do ruchu w strefie. Samochody spełniające wymogi wyświetlają się na zielono, natomiast te, które nie powinny wjeżdżać do SCT, wyświetlają się na czerwono.

Podczas takich kontroli od 1 do 6 lipca włącznie złapano 44 kierowców, których auta nie mają wstępu do warszawskiej strefy czystego transportu. Jednak zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w pierwszych dniach funkcjonowania SCT strażnicy miejscy ograniczyli się jedynie do pouczania kierowców. Nikt z zatrzymanych kierowców nie dostał mandatu. To oznacza, że zapominalscy, albo mniej roztropni kierowcy sporo zaoszczędzili, bo wjazd do strefy pojazdem, który nie spełnia wymogów i nie ma uprawnień, będzie karany mandatem do 500 zł.

Zobacz wideo

Zasady działania i granice warszawskiej SCT

Do strefy czystego transportu nie mają wjazdu pojazdy z silnikiem benzynowym starsze niż 27 lat oraz niespełniające normy Euro 2, a także pojazdy z silnikiem Diesla starsze niż 19 lat i niespełniające normy Euro 4. Miasto planuje stopniowo zaostrzać wymagania wobec pojazdów. Od 2026 roku, pojazdy z silnikiem benzynowym będą musiały spełniać normę Euro 3 lub być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2000 roku, zaś pojazdy z silnikiem Diesla będą musiały spełniać normę Euro 5 lub być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2009 roku.

Granice SCT są wyznaczone przez główne drogi i linie kolejowe: al. Prymasa Tysiąclecia, Al. Jerozolimskie, Trasa Łazienkowska, al. Stanów Zjednoczonych, ul. Wiatraczna oraz tory kolejowe wzdłuż północnej obwodnicy kolejowej aż do al. Prymasa Tysiąclecia. Ulice graniczne nie są objęte strefą.

2024-07-10T13:46:08Z dg43tfdfdgfd